Mobile menu

چراغ سقفی 60*60 توان 120w  

پنل 120w

پنل روشنایی 60*60 مناسب جهت روشنهایی فضاهای داخلی ، مسکونی ، اداری ، فروشگاهی و پارگینگها می باشد ، این محصول بصورت روکار و توکار قابل نصب می باشد.

ادامه مطلب: چراغ سقفی 60*60 توان 120w

لایت پنل 60*60  

پنل لایت 48W و 65W

پنل روشنایی 60*60 مناسب جهت روشنهایی فضاهای داخلی ، مسکونی ، اداری ، فروشگاهی و پارگینگها می باشد ، این محصول بصورت روکار و توکار قابل نصب می باشد.

ادامه مطلب: لایت پنل 60*60

چراغ سقفی 60*60 توان 32w  

PLS 32w

پنل روشنایی 60*60 مناسب جهت روشنهایی فضاهای داخلی ، مسکونی ، اداری ، فروشگاهی و پارگینگها می باشد ، این محصول بصورت روکار و توکار قابل نصب می باشد.

ادامه مطلب: چراغ سقفی 60*60 توان 32w

چراغ سقفی 60*60 توان 64w  

PLS 64w

پنل روشنایی 60*60 مناسب جهت روشنهایی فضاهای داخلی ، مسکونی ، اداری ، فروشگاهی و پارگینگها می باشد ، این محصول بصورت روکار و توکار قابل نصب می باشد.

ادامه مطلب: چراغ سقفی 60*60 توان 64w

مطالب مرتبط محصولات روشنایی  

صنایع روشنایی پرشین لایت
صنایع روشنایی پرشین لایت